2019 Yılına İlişkin Akademik Teşvik Başvuru Süreci

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

 

20-28 Ocak 2020

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Yükseköğretim kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunulması*

29-30 Ocak 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca Akademik Teşvik başvurularının değerlendirilmesi

31 Ocak 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekindeki puan tablosunu imzalı olarak Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na gönderilmesi

07 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun değerlendirmesi ve sonuçların ilan edilmesi

14 Şubat 2020

“Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na itiraz edilebilir” hükmü gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna son itiraz süresi

18 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun itirazları değerlendirmesi ve kesin sonuçların ilan edilmesi

 

*17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2043 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup başvurularda, özellikle yönetmeliğin yedinci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu bentlerine uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

 

-Yönetmeliğe ilişkin değişikliği (17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2043 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı)

-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna sunulacak başvuru formu

- Dilekçe (Tebliğ faaliyetinden puan alan akademisyenler için yeni yönetmeliğin üçüncü maddesinde tanımlanan bilimsel etkinliğin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi talebinde bulunmak üzere)

11 Şubat 2020, Salı / 277 defa okundu.