2020 Yılına İlişkin Akademik Teşvik Başvuru Süreci

 

 


KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

04-11 OCAK 2021

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Yükseköğretim Kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunulması*

12-14 OCAK 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca Akademik Teşvik başvurularının değerlendirilmesi,

15 OCAK 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekindeki puan tablosunu imzalı olarak Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na gönderilmesi,

25 OCAK 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun değerlendirmesi ve sonuçların ilan edilmesi,

01 ŞUBAT 2021

“Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na itiraz edilebilir” hükmü gereğince Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna son itiraz süresi

02 ŞUBAT 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nun itirazları değerlendirmesi ve kesin sonuçların ilan edilmesi,

*Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna sunulacak başvuru dosyası içeriği ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

18 Aralık 2020, Cuma / 102 defa okundu.